Το Ιατρείο

Στο ιατρείο παρέχονται ολοκληρωμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας κι αισθητικής που καλύπτουν τις καθημερινές αλλά και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε ασθενούς. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη επίσκεψη κατά την οποία λαμβάνεται λεπτομερές οδοντιατρικό ιστορικό, γίνεται ενδελεχής έλεγχος της στοματικής κοιλότητας καθώς και ακτινογραφικός έλεγχος, όπου κριθεί απαραίτητο, με τη χρήση ψηφιακού ακτινογραφικού μηχανήματος. Στο ιατρείο τηρούνται αυστηρά και ακολουθούνται πιστά τα πρωτόκολλα υγιεινής όσον αφορά την αποστείρωση των εργαλείων και χειρολαβών καθώς και τη σχολαστική απολύμανση των επιφανειών. Ο χώρος αερίζεται συνεχώς και χρησιμοποιούνται φίλτρα HEPA. Στόχος μας είναι η εξατομικευμένη, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή διάγνωση και η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας μέσα και υψηλής ποιότητας υλικά.